Friday, 2 March 2012

مراقب باشید

تنها ضعف مردم ایران که تاکنون باعث شده براندازی رژیم جمهوری اسلامی تنها رویایی تحقق نیافتنی باشد،عدم اتحاد و از هم گسستگی مان بوده وتنها صلاحی که رژیم از آن بهره میگیرد ایجاد تفرقه میان مخالفانش است ، این کار منافع زیادی برای آنها دارد ،استفاده های زیادی از درگیری داخلی اپوزیسیون های خارجی و مخالفین داخلی میبرند ،نمونه آن دستگیری وبازداشت فعالین داخلی  ،به دام انداختن وشناسایی فعالین گمنام و انهدام گروههای نوپا، واما مهمتر از همه چگونه به این امر دست پیدا میکنند ،تنها بایهره گیری از تعداد محدودی جیره خوار وانسانهای مریض که کاملا شستشوی مغزی شده اند ویا برای به پست ومقام رسیدن حاضر به انجام هر کاری هستند، از بعد از انتخابات 88 شروع به فرستادن افراد نفوذی به داخل تشکل های سیاسی کردند ودر زمانی مناسب وبا استفاده از تخلیه اطلاعاتی نیروهای مخالف رژیم از طریق به اصطلاح سربازان گمنامشان با دستگیری ویا فروپاشی این تشکل ها ضربات سنگینی به بدنه مبارزان آزادی به وجود می آورند،مدتی را در بازداشتگاههای مختلف بویژه بازداشتگاه امنیتی اوین بودم ودر آنجا جز تحقییر وسرزنش وشکنجه چیزی در حق زندانی سیاسی ندیدیم،تشکل بیش از 2 نفر ممنوع ،تلفن در حالت عادی برای سیاسی 10 دقیقه در روز، ملاقات حضوری ممنوع ،ملاقات کابینی با دستور قاضی (که یعنی نه) جابجایی که بدترین نوع شکنجه است ،رایجترین در مورد زندانی سیاسی،مهم نبود با چه عقیده ای در آنجایی چون دیگر اصلاح طلب واصولگرا وسلطنت طلب وجود نداشت همه مخالفان رژیم بودند وبس وبخاطر عدم همکاری محکوم به حبس های طولانی
چند روزی است که نیروهای ارتش سایبری در میان مخالفان خارجی مشغول سمپاچی شده وقصد برتضعیف ارزش زندانیان سیاسی ایران دارند،چرا که بزرگترین بهانه ما که در خارج از ایرانیم جلب توجه محافل حقوق بشری به وضعیت نا بسامان زندانیان سیاسی ایران است ،حال دلقکی از جمهوری اسلامی وبا در دست داشتن عکسی از داخل سالن ملاقات به کشور سوئد وارد شده وادعا بر سیاسی بودن داشته وبا توصیف نقشه زندان اوین (آن هم فقط سالن 350) قصد بر برهم زدن فعالیت کاربران دیگر کرده وبا هدفی تعریف شده این کار را انجام میدهد،هیچ تشکل سیاسی سابقه اورا تایید نمیکند وسندی میبنی بر حرفهای خود ندارد وبا زدن حرفهایی همچون اصلاح طلبان درزندان اتاق کنفرانس دارند واینترنت پر سرعت سعی بر به پا کردن آتشی داخلی دارد،اما لازم است از ایشان پرسیددوستان شما چطور موفق شدی گوشی دوربین دار به داخل سالن ملاقات ببرند وازشما عکس بیاندازند،ظاهرا شما نور چشمی بوده نه زندانیانی که 50 روز 50 روزاعتصاب غذا میکنند ،برای دولت سوئد نیز متاسفم که این بار نیز گول عوامل نفوذی ایران راخورد ،به طبع گذارشی مستند ارسال میشود
پیروز باشید ویزدان نگهدار
فریاد

No comments:

Post a Comment